เกี่ยวกับเรา

Veggie Kitchen

บล็อกแห่งนี้เริ่มมาจากการเปลี่ยนแปลงในชีวิต จากที่เคยกินอยู่ไปตามสังคมทั่วไป กินเนื้อต่างๆ ทั้งสัตว์ใหญ่น้อย วัว หมู ไก่ ปลา ปลาหมึก กุ้ง ฯลฯ ทั้งหลายเคยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน แต่เมื่อได้รับความรู้ว่าเข้าใจเกี่ยวกับอาหารการกินใหม่ ก็ได้เห็นว่ามนุษย์อย่างเรานี่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องกินเนื้อ ต้องพรากชีวิตอื่นๆได้อย่างสบาย

เมื่อมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการกินมังสวิรัติ จึงนำมาขยายผล ใช้ในชีวิตจริงรายการอาหารในแต่ละวัน จะถูกลด ละ จนกระทั่งเลิกกินเนื้อสัตว์ไปได้ตามลำดับ ซึ่งจำเป็นต้องใช้การเรียนรู้และไหวพริบ ในการหาหนทางกินมังสวิรัติในชีวิตประจำวันให้ได้

ผมใช้เวลาเรียนรู้และปรับพฤติกรรมในชีวิต ราวครึ่งปี จนกระทั่งสามารถใช้ชีวิตกับมังสวิรัติได้อย่างเป็นปกติ ไปที่ไหนก็สามารถหากินได้ ไม่ลำบาก แข็งแรงกว่าเดิม มีกำลังกว่าเดิม สุขภาพดีกว่าเดิม สุขภาพดีกว่าเดิม จึงเป็นที่มา เป็นแรงบันดาลใจให้่เกิดบล็อกแห่งนี้เพื่อที่จะมาแบ่งปันความรู้ วิธีการ ทางออก รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆ ของผู้ที่อยากจะเริ่มกินมังสวิรัติ